مواد رنگ بر

مواد رنگ بر

مواد رنگ بر عبارتند از : ۱- دی کرومات و اسید سولفوریک : دی کرومات یک ماده اکسید کننده قوی است که همراه با اسید سولفوریک استفاده می شود . اسید سولفوریک یک نقش کاتالیزور دارد . در دمای جوش به مدت (۴۵-۳) دقیقه ،(۶-۳) درصد دی کرومات با(۶-۲)درصد اسید…

مطالعه بیشتر